• Gris Icono de Instagram
  • Gris Icono Pinterest

1/16

Girona

L’espai correspon a l’antiga biblioteca de “La Caixa”, i calia reconvertir-lo en un habitatge actual, amb estructura de loft, destinat a una persona jove.

La clienta desitjava que el nou habitatge disposés d’un únic ambient, i comptés amb un dormitori principal amb bany complet integrat i un segon dormitori en el que no importava que no arribés la llum directa.

Per tant la idea inicial del loft es va transformar, i es va decidir fer les separacions amb obra i vidre per tenir més intimitat i alhora no perdre la sensació d’espai i continuïtat.

A la planta superior del nou habitatge continua funcionant una oficina de la “La Caixa” que ha estat prestat força entrebancs a l’hora d’executar l’obra. Per exemple, ha condicionat la ubicació dels desguassos.

Al tractar-se d’un local anteriorment destinat a biblioteca, cal fer adaptacions enginyoses per a convertir-lo en habitatge. Cal tenir present la manca d’instal·lacions, serveis i sistemes de ventilació. Una peculiaritat que cal superar són les obertures exteriors.

Part del local queda per sota del nivell del carrer i és per això que el local no té obertures exteriors distribuïdes com caldria si és tractés d’un habitatge.

Les finestres doncs, és un dels condicionant que cal tenir en compte a l’hora de projectar l’espai interior d’una manera alhora estètica i funcional.

A més a més calia tenir en compte que l’espai és un semisoterrani i que està edificat a la riba del riu. Per tant les impermeabilitzacions i aïllaments és una partida a la que calgué dedicar-hi molta atenció.

El fet de ser un local originalment destinat a una activitat molt diferent d’un habitatge condiciona a la distribució final de l’espai, aquest era el handicap a superar.